اوراق بدهی ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه دارد

رئیس کل بانک مرکزی از ظرفیت بالای اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه در دولت‌ها خبر داد.