آیین سنتی گل‌ریزان با هدف کاهش آلام سیل‌زدگان برگزار شد