انتخابات2020 آمریکا بر برنامه هسته‌ای ایران تاثیری نخواهد داشت