نیم میلیون نفر در پویش دوشنبه‌های ورزشی پایتخت حضور پیدا کردند

سرپرست سازمان ورزش شهرداری تهران از برگزاری قریب به یک هزار پویش ورزشی طی یک سال گذشته در پایتخت خبر داد.