کاندیداها با وعده های انتخاباتی پوچ از مردم کلاهبرداری نکنند/ اعتماد مردم را به سرقت نبرید/ برخی رفتارهای انتخاباتی جرم است