زلزله بندرعباس را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر بندرعباس را لرزاند.