کشف استعداد در اسکواش قم/نیازمند توسعه اسکواش هستیم

هیات اسکواش قم در راستای گسترش این رشته پرهیجان ورزشی، اقدام به بکارگیری کمک مربی تیم ملی کرده تا استان قم در راستای توسعه اسکواش قدم های استوارتری را بردارد.