مداح معروف لیست انتخاباتی خود را منتشر کرد

حاج منصور ارضی لیست انتخاباتی 30نفره خود را در صفحه اینستاگرام منتشر کرد.