حریفان بارسلونا و رئال مادرید در کوپا دل ری مشخص شدند