اصول‌گرایان به تفاهم نرسیدند/ شورای ائتلاف نیروهای انقلابی و جبهه پایدارى لیست‌ جدا مى‌دهند/ از همه ظرفیتم برای ارائه لیست واحد استفاده کردم

عضو جبهه پایداری گفت: آخرشب چهارشنبه متوجه شدم ارائه لیست واحد ممکن نیست و شورای ائتلاف نیروهای انقلابی و جبهه پایدارى لیست‌هاى متفاوتى مى‌دهند.