امام جمعه خرمشهر خبرنگاران مطالبه‌گری در جامعه را نهادینه کنند

آبادان - ایرنا - امام جمعه خرمشهر گفت: خبرنگاران باید فرهنگ مطالبه‌گری را بر اساس قانون، انصاف و اخلاق در جامعه نهادینه کنند.