نخستین پیروزی تیم والیبال دانشجویان برابر چین رقم خورد