خیرین شاهرود خلخال امکانات تحصیل فضای مجازی دانش‌آموزان را تهیه کردند

اردبیل _ ایرنا _ بخشدار بخش شاهرود خلخال گفت: خیرین این بخش برای تهیه و تامین امکانات تحصیل در فضای مجازی دانش‌آموزان بی‌بضاعت این بخش پیشقدم شدند.