رودهای اطراف تهران تخریب و برج شدند اما مازوت مقصر آلودگی هوا است؟

تهران - ایرنا - معضل آلودگی هوا همواره در زمستان گریبانگیر کلانشهرها می‌شود. در حالی که عواملی چون وسایل نقلیه، سیستم‌ها و تاسیسات ساختمان‌ها، سوخت‌های فسیلی مورد مصرف نیروگاه‌ها و مراکز تولید نیرو و... مقصران اصلی قلمداد می شوند که موضوعاتی چون ساخت و سازهای بی روزه و تخریب محیط زیست مغفول می‌ماند.