روز پنجم نمایشگاه مجازی کتاب، مشکلات جست‌وجو و رقابت با ناشران

تهران- ایرنا- نمایشگاه مجازی کتاب یک روز تا پایان کار خود دارد و به نظر می‌رسد تا حدی به ثبات رسیده است.