بدنبال شکست سنگین خانگی؛ سرمربی و مدیر ورزشی هرتا اخراج شدند

تهران- ایرنا- باشگاه هرتابرلین بدنبال شکست چهار بر یک خانگی برابر وردربرمن، سرمربی و مدیر ورزشی دیرینه این تیم را برکنار کرد.