اعضای بدن جوان ۲۲ ساله در دزفول اهدا شدند

دزفول- ایرنا- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: اعضای بدن جوان ۲۲ساله دزفولی پس از تایید مرگ مغزی اهدا شدند.