نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۰ به ‌صورت مجازی برگزار می‌شود