چهارم مهرماه، روایت نخستین اعزام به جبهه

دزفول-ایرنا- چهارم مهرماه ۱۳۵۹ نخستین اعزام رزمندگان شهرستان گتوند به جبهه بود، رزمندگانی که در نخستین تجربه خود در دوران دفاع مقدس حماسه آفرینی کردند.