توقف دقیقه ۹۷ العربی و شکست الاهلی

تهران- ایرنا- لیگ فوتبال ستارگان قطر با توقف دقیقه ۹۷ العربی، شکست الاهلی و تساوی ام‌صلال در حضور بازیکنان ایرانی همراه شد.