مهمترین رسالت رسانه‌ها آگاهی‌بخشی است

کرمانشاه- ایرنا- امام جمعه پاوه، آگاهی بخشی اجتماعی را مهمترین رسالت و ماموریت رسانه‌ها دانست و گفت: در جهان امروز وسایل ارتباط‌جمعی نقش اساسی را در پیشرفت و پاسداری از دین، فرهنگ و تمدن بشری و اطلاع رسانی برعهده دارند.