وزیر راه وشهرسازی آزادراه حرم تا حرم با کمک بازار سرمایه تکمیل می‌شود

سمنان- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اولین بار در کشور از بازار سرمایه اعتبار لازم برای پیشبرد ساخت آزادراه حرم تا حرم انجام شد و این بزرگراه تاثیر ژرفی بر امنیت و کیفیت حمل و نقل کشور دارد.