مهمترین ماموریت شوراهای آموزش و پرورش تلاش برای هم راستایی است

تهران-ایرنا- وزیر آموزش و پرورش یکی از مهمترین ماموریت‌های شوراهای آموزش و پرورش را تلاش برای تحقق یک هم راستایی دانست.