رکورد تولید روزانه شکر در شرکت توسعه نیشکر خوزستان شکسته شد

اهواز - ایرنا - مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت:رکورد تولید روزانه شکر برای نخستین بار در واحدهای هفت گانه نیشکری خوزستان با فراوری هشت هزار تن شکر شکسته شد.