امام جمعه نایین اقتدار نظام مدیون مقاومت رزمندگان دوران دفاع مقدس است

اصفهان-ایرنا-امام جمعه نایین گفت: اقتدار امروز نظام اسلامی مدیون ایستادگی و مقاومت رزمندگان در دوران هشت سال دفاع مقدس است.