تعداد روستاهای بهره‌مند از نعمت گاز در سروآباد سه برابر شد

سنندج - ایرنا - مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت: تعداد روستاهای بهره‌مند از گاز طبیعی در سروآباد از ابتدای سال ۹۲ تاکنون از ۲۳ روستا به ۶۷ روستا رسیده که سه برابر افزایش نشان می‌دهد.