بزیک شانس پرسپولیس برای صعود افزایش یافت

تهران- ایرنا- پیشکسوت سرخپوشان پایتخت، گفت: پرسپولیس با پیروزی برابر التعاون از لحاظ روحی در شرایط خوبی قرار گرفته و شانس خود را برای صعود از گروه افزایش داد.