اردبیل جزو سه شهر پاک کشور است

اردبیل - ایرنا - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: شهر اردبیل از نظر شاخص‌های کیفی هوا جزو سه شهر پاک در کشور است.