۵۰۰ واحد مسکونی در لرستان به همت جهادگران قم احداث می‌شود