حضور تاج در دادستانی کل به خاطر حواشی فینال جام حذفی