تبریک نمکی به وزرای بهداشت کشورهای اسلامی به مناسبت عید فطر