روایت رسانه‌ها از همزمانی سفر فروتا به تهران با اجرای سومین گام کاهش تعهدات برجامی