بوکسور سیستان و بلوچستان از حضور در رقابت‌های جهانی بازماند