تاریخ‌سازی استقلال در لیگ قهرمانان مقابل چشم‌های یک ایرانی