ارتباط دانشگاه، صنعت و مراکز اجرایی رضایت بخش نیست

قم-ایرنا- استاندار قم گفت: ارتباط بین دانشگاه، صنعت و مراکز اجرایی قم رضایت بخش نبوده و انتظارات و هدف گذاری های انجام شده را برآورده نمی‌کند.