اتحادیه اروپا از همکاری‌های منطقه‌ای در آسیای مرکزی استقبال کرد