میزگرد بررسی آسیب‌های حمل و نقل و تصادفات جاده‌ای در مرکز شهرکرد برگزار شد