صدیقی خداوند با اهل تقوا معیت دارد

تهران - ایرنا - امام جمعه موقت تهران گفت: خداوند با اهل تقوا معیت نصرت، هدایت، رفاقت و رحمت دارد.