۲۰۳ هزار هکتار اراضی ایلام زیر کشت محصولات پاییزه رفت