اجرای طرح پیشگیری از ورود حیوانات وحشی به خلخال

اردبیل_ایرنا _سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خلخال از اجرای طرح پیشگیری از ورود حیوانات وحشی به محدوده این شهر از سوی این اداره خبرداد.