آمریکا خواستار تحقیق درباره کشته‌ شدن معترضان در ناصریه عراق شد