وزیر دفاع آمریکا کاهش نیروهایمان در افغانستان مشروط به صلح با طالبان نیست

تهران- ایرنا- مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفت که کاهش نیروهای این کشور در افغانستان لزوما مشروط به صلح با طالبان نیست.