۵۴۶ دانشجوی خارجی در دانشگاه علمی کاربردی تحصیل می‌کنند