رییس کمیته داوران داوران شرافت خود را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنند

تهران- ایرنا- رییس کمیته داوران گفت: داوران موجود تمام داشته‌های داوری این کشور هستند که بعضا سالیان سال به این کار اشتغال داشته‌اند. هیچ داوری شرافت و سابقه کاری خود را با هیچ چیزی عوض نمی‌کند.