عون مصیبتی بزرگ بر لبنان وارد شد

تهران-ایرنا- "میشل عون" رئیس جمهوری لبنان در ابتدای جلسه اضطراری شورای عالی دفاع لبنان به دنبال وقوع انفجار مهیب در بیروت با بیان اینکه مصیبتی بزرگ بر لبنان وارد شده خواستار برگزاری فوری جلسه شورای وزیران شد.