مدیرعامل آبفای البرز پوشش فاضلاب استان ۳۳ درصد است

کرج - ایرنا - مدیرعامل شرکت آبفای استان البرز با بیان اینکه متوسط خدمات فاضلاب کشور ۵۰ درصد است ، گفت : این استان با ۳۳ درصدد پوشش خدمات دهی در این بخش، ۱۷ درصد از متوسط کشوری عقب است.