کرونا و میزان مرگ و میر ناشی از آن تاثیر زیادی بر آرای مردم آمریکا دارد

تهران- ایرنا- بر اساس نظریه کارشناسان در آمریکا شیوع بیماری کرونا ومیزان و مرگ و میر ناشی از آن و تاثیر مخرب آن بر اقتصاد این کشور تاثیر زیادی بر آرای مردم آمریکا دارد.