بدهی ارزی رئیس فدراسیون دوومیدانی به کمیته ملی المپیک