گردهمایی تجلیل از فرماندهان تخریب‌چی شهید برگزار می‌شود