سردار حاجی زاده برای اخراج آمریکایی‌ها از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی باید متحد شویم